2018 წელი

31 დეკემბერი 1/310

ა. კოხრეიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 დეკემბერი 1/309

ი. შავაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 დეკემბერი 1/308

დ. კეკენაძის საჩხერის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 დეკემბერი 1/307

მ. ბებიაშვილის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

27 დეკემბერი 1/306

შ. მჭედლიშვილის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

27 დეკემბერი 1/305

ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ნ. ჯოხაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

27 დეკემბერი 1/304

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე პ. ფხალაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

27 დეკემბერი 1/303

გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. ფილიშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

27 დეკემბერი 1/302

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე პ. ნოზაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

27 დეკემბერი 1/301

გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ნ. ნემსიწვერიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

27 დეკემბერი 1/300

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ლ. მურუსიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

24 დეკემბერი 1/299

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 დეკემბერი 1/298

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიქრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 30 აპრილის №1/175 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 დეკემბერი 1/297

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიებში მოსამართლეთა ვიქრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 3 ოქტომბრის №1/92-2006 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 დეკემბერი 1/296

„მ. ოქროპირაშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შსახებ" საქართველოს იუსტიციი სუმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 19 ივნისის №1/204 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 დეკემბერი 1/295

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთ გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 დეკემბერი 1/294

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 19 მარტის №1/152 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 დეკემბერი 1/293

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სარემონტო სამუშაოების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

24 დეკემბერი 1/292

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

17 დეკემბერი 1/291

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

17 დეკემბერი 1/290

სასამართლოს მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის შესახებ

10 დეკემბერი 1/289

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის №1/98 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

10 დეკემბერი 1/288

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

10 დეკემბერი 1/287

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის მ. ცაცუას გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების ვადის გაგრძელების შესახებ

10 დეკემბერი 1/286

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3 დეკემბერი 1/285

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ბ. ნიპარიშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების თაობაზე

3 დეკემბერი 1/284

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნ. მარგველაშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების თაობაზე

3 დეკემბერი 1/283

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. ლაკერბაიას თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების თაობაზე

3 დეკემბერი 1/282

გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. კუპატაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების თაობაზე

3 დეკემბერი 1/281

გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. კუთხაშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების თაობაზე

3 დეკემბერი 1/280

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. იაშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების თაობაზე

3 დეკემბერი 1/279

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. გრატიაშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების თაობაზე

3 დეკემბერი 1/278

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ბალავაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების თაობაზე

3 დეკემბერი 1/277

იჯარის ხელშეკრულების დადებაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

22 ნოემბერი 1/276

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 ნოემბერი 1/275

სასამართლო სისტემის საკომუნიკაციო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ

19 ნოემბერი 1/274

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

12 ნოემბერი 1/273

„2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საორგანიზაციო წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 16 ოქტომბრის №1/260 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 ნოემბერი 1/272

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. არევაძისათვის მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

6 ნოემბერი 1/271

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსის თანადაფინანსების თაობაზე

29 ოქტომბერი 1/270

„2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საორგანიზაციო წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 16 ოქტომბრის №1/260 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 ოქტომბერი 1/269

„თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 ოქტომბერი 1/268

ყოფილი მოსამართლე ზ. გაბაიძის მიმართ ინდივიდუალური ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის გამოცემაზე უარის თქმის შესახებ

8 ოქტომბერი 1/267

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ

8 ოქტომბერი 1/266

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სარემონტო სამუშაოების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

8 ოქტომბერი 1/265

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის თანამდებობრივ სარგოზე დანამატის განსაზღვრის და საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 5 თებერვლის №1/89 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

8 ოქტომბერი 1/264

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

8 ოქტომბერი 1/263

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

8 ოქტომბერი 1/262

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის პ. სილაგაძისათვის მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/261

"თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/218 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 ოქტომბერი 1/260

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე რ. ნადარაიას სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/259

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლე შ. ყაველაშვილის ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/258

"რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1 ოქტომბერი 1/257

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე დ. სვანაძის დაშვების შესახებ

1 ოქტომბერი 1/256

"საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 სექტემბერი 1/255

"ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

24 სექტემბერი 1/254

თ. დგვარელის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

24 სექტემბერი 1/253

"საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხის, აპარატის მოხელეთა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 სექტემბერი 1/252

"2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საორგანიზაციო წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 16 ოქტომბრის №1/260 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

24 სექტემბერი 1/251

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების აპარატების მოხელეთა შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ

24 სექტემბერი 1/250

"თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

17 სექტემბერი 1/249

„თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

17 სექტემბერი 1/248

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

17 სექტემბერი 1/247

„მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/308 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

17 სექტემბერი 1/246

მოსამართლეობის კანდიდატის შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე ზოგიერთი კანდიდატის დაშვების შესახებ

17 სექტემბერი 1/245

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის საბიუჯეტო განაცხადის წარდგენაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

10 სექტემბერი 1/244

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 3 ოქტომბრის №1/92-2006 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

10 სექტემბერი 1/243

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

10 სექტემბერი 1/242

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის უძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

3 სექტემბერი 1/241

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ

3 აგვისტო 1/240

ადგილობრივი საბჭოების წევრობის კანდიდატურების წარდგენის შესახებ

30 ივლისი 1/239

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

30 ივლისი 1/238

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

30 ივლისი 1/237

"რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 ივლისი 1/236

თ. ფარეიშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

30 ივლისი 1/235

რ. კახიძის ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

30 ივლისი 1/234

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

30 ივლისი 1/233

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

16 ივლისი 1/232

„2017-2018 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საორგანიზაციო წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 16 ოქტომბრის №1/260 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ივლისი 1/231

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/230

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 30 აპრილის №1/175 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

9 ივლისი 1/229

მ. შოშიაშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

9 ივლისი 1/228

დ. ნარიმანიშვილისათვის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 ივლისი 1/227

გ. ბერაიასათვის ახალციხის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 ივლისი 1/226

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208/2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

25 ივნისი 1/225

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე დ. წერეთლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

25 ივნისი 1/224

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ა. ჩხეტიას თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

25 ივნისი 1/223

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე თ. ოქროპირიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

25 ივნისი 1/222

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ქ. მინაშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

25 ივნისი 1/221

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლე დ. კურტანიძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

25 ივნისი 1/220

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლე ე. კულულაშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

25 ივნისი 1/219

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ნ. აფციაურის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

25 ივნისი 1/218

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან კომუნიკაციისა და ბავშვზე მორგებული გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით მოსამართლეთა და სასამართლოს მოხელეთა სავალდებულო ტრენინგების შესახებ

25 ივნისი 1/217

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 18 მაისის №1/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

25 ივნისი 1/216

საერთო სასამართლოებში სამართალწარმოებისას მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო მომსახურების ხარისხის მონიტორინგის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ

25 ივნისი 1/215

ბავშვის უფლებების სფეროში მოსამართლის სპეციალიზაციის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ

25 ივნისი 1/214

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

18 ივნისი 1/213

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 ივნისი 1/212

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 3 ოქტომბრის №1/92-2006 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 ივნისი 1/211

„2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საორგანიზაციო წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 16 ოქტომბრის №1/260 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

18 ივნისი 1/210

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

11 ივნისი 1/209

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნისთვის სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

11 ივნისი 1/208

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნისთვის სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

11 ივნისი 1/207

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. კაპანაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების ვადის გაგრძელების შესახებ

4 ივნისი 1/206

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის #1/98 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

4 ივნისი 1/205

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სავალდებულო ტრენინგების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ

4 ივნისი 1/204

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 18 იანვრის #1/5-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

4 ივნისი 1/203

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

4 ივნისი 1/202

„თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის #1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

4 ივნისი 1/201

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხის, აპარატის მოხელეთა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

4 ივნისი 1/200

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ცანავას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების ვადის გაგრძელების შესახებ

4 ივნისი 1/199

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ზარქუას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების ვადის გაგრძელების შესახებ

4 ივნისი 1/198

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირების თაობაზე

4 ივნისი 1/197

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ა. დოლიძის აცილების შესახებ

4 ივნისი 1/196

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 18 მარტის #1/152 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

4 ივნისი 1/195

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის მის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების დემონტაჟის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

4 ივნისი 1/194

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის მოძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

21 მაისი 1/193

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე შ. ყაველაშვილის საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 14 მაისის #1/186 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

21 მაისი 1/192

საერთო სასამართლოების სპიკერ-მოსამართლეების დამტკიცების შესახებ

21 მაისი 1/191

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 30 აპრილის #1/175 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

21 მაისი 1/190

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 16 აპრილის #1/174 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

21 მაისი 1/189

„მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის #1/308 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

21 მაისი 1/188

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

14 მაისი 1/187

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/218 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

14 მაისი 1/186

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე შ. ყაველაშვილის საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

21 მაისი 1/185

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე გ. ბადრიაშვილის ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

14 მაისი 1/184

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 30 აპრილის # 1/175 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

14 მაისი 1/183

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

14 მაისი 1/182

„საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოსი) სისტემაში სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 15 ივლისის # 1/118 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

14 მაისი 1/181

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

14 მაისი 1/180

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

30 აპრილი 1/179

ნ. ქუთათელაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

30 აპრილი 1/178

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

30 აპრილი 1/177

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხის, აპარატის მოხელეთა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 აპრილი 1/176

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 აპრილი 1/175

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ

16 აპრილი 1/174

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის თაობაზე

16 აპრილი 1/173

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციისუმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 აპრილი 1/172

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციისუმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

2 აპრილი 1/171

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის №1/93 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2 აპრილი 1/170

სსიპ – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ქონების გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

2 აპრილი 1/169

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხის, აპარატის მოხელეთა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2 აპრილი 1/168

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2 აპრილი 1/167

ბ. სტურუას ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახე

26 მარტი 1/166

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი შენობა-ნაგებობის მშენებლობისა და მშენებლობასთან დაკავშირებული დეტალური საინჟინრო გადაწყვეტილების (პროექტის) მომზადების მიზნით სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ცალკეული დავალებების მიცემის შესახებ

26 მარტი 1/165

„2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების საორგანიზაციო წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 16 ოქტომბრის №1/260 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

23 მარტი 1/164

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლე მ. ქოქიაშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

23 მარტი 1/163

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე დ. ფარქოსაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

23 მარტი 1/162

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე თ. მეშველიანის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

23 მარტი 1/161

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ი. კოპალიანის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

23 მარტი 1/160

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ხ. კაკაბაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

23 მარტი 1/159

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე მ. გულუაშვილის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

23 მარტი 1/158

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლე ე. გოგუაძის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

19 მარტი 1/157

„მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 19 თებერვლის №1/93 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 მარტი 1/156

2018 წელს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სავალდებულო დაზღვევის ვაუჩერის საშუალებით განხორციელების თაობაზე

19 მარტი 1/155

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

19 მარტი 1/154

„სარჩელის, პასუხისა (შესაგებლის) და საჩივრის ფორმათა დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 8 დეკემბრის №1/456 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

19 მარტი 1/153

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 მარტი 1/152

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

12 მარტი 1/151

სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

12 მარტი 1/150

სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის მოძრავი ქონების განკარგვაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

12 მარტი 1/149

„ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის მ.ცაცუას გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 დეკემბრის გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

12 მარტი 1/148

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ.ბიჭიას გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

12 მარტი 1/147

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

5 მარტი 1/146

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს წევრად ი. გელაშვილის დამტკიცების თაობაზე

26 თებერვალი 1/145

ლ. თევზაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

26 თებერვალი 1/144

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 თებერვალი 1/143

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე დ. კეკენაძისათვის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

22 თებერვალი 1/142

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ე. პართენიშვილისათვის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ.

22 თებერვალი 1/141

მცხეთის რაიონული სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე კ. გოცირიძისათვის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

22 თებერვალი 1/140

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ბებიაშვილისათვის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ.

22 თებერვალი 1/139

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ი. შავაძისათვის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ.

22 თებერვალი 1/138

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე ც. სირბილაძისათვის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ.

22 თებერვალი 1/137

ნ. მგელაძის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/136

ხ. კიკილაშვილის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/135

თ. ფარეიშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/134

შ. სირაძის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/133

ლ. ცანავას სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/132

ი. ზარქუას სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/131

ი.ყიფიანის საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/130

ნ. ზარქუას სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/129

ქ. ლუაშვილის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/128

ნ. ონიანის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/127

შ. ნიკურაძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/126

ე. ოსაძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/125

შ. მჭედლიშვილის ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/124

გ.გოცირიძის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/123

თ. დგვარელის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/122

ც. მოსიძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/121

ხ. ბოლქვაძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/120

რ.ხორავას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/119

ლ. მსხილაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/118

შ. გუნცაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/117

მ. ჩანტლაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/116

გ. მაისურაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/115

ზ. კვარაცხელიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/114

ლ. ავალიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/113

დ.აბჟანდაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/112

ნ. ჭალიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/111

ი. ღლონტის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/110

ლ. მამულაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/109

ი.კვაჭანტირაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/108

მ. ოქროპირაშვილის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/107

თ. სვანიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/106

ი. პერანიძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/105

გ. გოგინაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/104

რ. ნადარაიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/103

მ. კაპანაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/102

ე. ცისკარიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/101

ნ.გუჯაბიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/100

გ.გიორგიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ.

22 თებერვალი 1/99

ლ.გვარამიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

22 თებერვალი 1/98

ი. ბონდარენკოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

22 თებერვალი 1/97

დ.ბერეკაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

22 თებერვალი 1/96

მ ჩოხელის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

22 თებერვალი 1/95

მ. ლომიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

22 თებერვალი 1/94

ი.თოდუას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

19 თებერვალი 1/93

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

12 თებერვალი 1/92

"საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 თებერვალი 1/91

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5 თებერვალი 1/90

„რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიის და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაძღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს №1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5 თებერვალი 1/89

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის თანამდებობრივ სარგოზე დანამატის განსაზღვრის და საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ

5 თებერვალი 1/88

იჯარის ხელშკრულების დადებაზე სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

5 თებერვალი 1/87

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

5 თბერვალი 1/86

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის # 1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

29 იანვარი 1/85

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 იანვარი 1/84

ყოფილი მოსამართლე მ. სტურუას მიმართ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემაზე უარის თქმის შესახებ

29 იანვარი 1/83

„ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/224 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

29 იანვარი 1/82

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე მ. მეშველიანის ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

29 იანვარი 1/81

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლე ნ. კალანდაძის სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

22 იანვარი 1/80

„ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2014 წლის 20 იანვრის №1/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 იანვარი 1/79

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 იანვარი 1/78

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 იანვარი 1/77

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

22 იანვარი 1/76

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 იანვრის №1/61 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/75

„ზოგიერთ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში მოსამართლეთა სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 18 დეკემბრის №1/325 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/74

„გორის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 27 დეკემბრის №1/331 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/73

„რუსთავის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/222 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/72

„ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/223 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/71

„ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/220 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/70

„ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/224 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/69

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს №1/218 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/68

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლე ა. ძაბუნიძის სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

15 იანვარი 1/67

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 ივლისის №1/234 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/66

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის გასათვალისწინებელი პირობების შესახებ

15 იანვარი 1/65

„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 26 თებერვლის №1/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/64

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/63

„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/62

„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 26 თებერვლის №1/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

15 იანვარი 1/61

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

15 იანვარი 1/60

სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე

11 იანვარი 1/59

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე რ. ხორავას სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/58

ნ. ხაბალაშვილის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/57

ლ. ჭინჭარაულის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/56

თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. წიკლაურის რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/55

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის მ. ცაცუას რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/54

გ. ჩემიას რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/53

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის მ. ღვინიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/52

ფ. ფურცხვანიძის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/51

ც. სულხანიშვილის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/50

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ოშხარელის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/49

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ბ. ნიპარიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/48

კ. ნარეკლიშვილის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/47

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ხ. ნადიბაიძის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/46

დ. მესხიშვილის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/45

ნ. მელაძის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/44

ა. ლომიძის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/43

ლ. კოხრეიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/42

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ჯ. კოპალიანის რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/41

ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. კახიძის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/40

ზ. ესებუას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/39

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე კ. გოცირიძის რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/38

ნ. გოგატიშვილის რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/37

ი. ბარამიძის რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესებაზე უარის თქმის შესახებ

11 იანვარი 1/36

ს. ლეჟავას მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/35

ნ. ჩახნაშვილის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/34

ი. აბრამიძის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/33

გ. კუპრეიშვილის გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/32

ნ. თარაშვილის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/31

თ. გოგოლაურის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/30

დ. აბულაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/29

ლ. მილდენბერგერის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/28

ი. ტოგონიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/27

მ. კვირიკაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/26

ი. კელენჯერიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/25

ხ. ჯინორიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/24

თ. ვაშაყმაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/23

ი. აბაშიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/22

ნ. ტოგონიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/21

თ. სიხარულიძის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/20

ა. გოგუაძის სენაკის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/19

ბ. შონიას მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/18

ვ. ფორჩხიძის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/17

გ. ებანოიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/16

თ. გოგოხიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/15

გ. მაკარიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/14

მ. გიგაურის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/13

ს. მეთოფიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/12

ლ. თავართქილაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/11

ნ. კალანდაძის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/10

ა. ძაბუნიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/9

გ. ჯეირანაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/8

ნ. სანდოძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/7

ვ. ლომიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/6

ლ. თევზაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/5

გ. ტყავაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/4

თ. ონიანის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

11 იანვარი 1/3

შ. გეწაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ

8 იანვარი 1/2

„თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის №1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

8 იანვარი 1/1

„საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №1/56 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე