2017 წლის 29 მაისს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
მაისი 23, 2017

2017 წლის 29 მაისს, 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.