2017 წლის 27 დეკემბერს გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
დეკემბერი 25, 2017

2017 წლის 27 დეკემბერს 09:30 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.