2017 წლის 22 მაისს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
მაისი 16, 2017

2017 წლის 22 მაისს 11:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგი იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.