2017 წლის 21 აპრილს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
აპრილი 20, 2017

2017 წლის 21 აპრილს 11 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგი იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.