2017 წლის 21 აპრილს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
აპრილი 11, 2017


2017 წლის 21 აპრილს 11 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი განთავსდება მოგვიანებით.