2017 წლის 16 ოქტომბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
ოქტომბერი 12, 2017

2017 წლის 16 ოქტომბერს 11:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგი მოგვიანებით განთავსდება.