2017 წლის 13 ნოემბერს გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
ნოემბერი 10, 2017

2017 წლის 13 ნოემბერს 11:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.