2016 წლის 11 იანვარს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა
იანვარი 8, 2016

2016 წლის 11 იანვარს, 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.