2011 წელი
თარიღი
ნომერი
სათაური
ტექსტი

5 იანვარი #1/1

ნ. ბერიშვილის წალენჯიხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


5 იანვარი #1/2

ლ. გურგუჩიანის ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ


5 იანვარი #1/3

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. აკობიას წალენჯიხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


5 იანვარი #1/4

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძის წალენჯიხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

5 იანვარი #1/5

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე ნ. ანთიას გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

14 იანვარი #1/6

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარის მ. ოქროპირაშვილისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


14 იანვარი #1/7

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს სხდომის მდივნის ი. შვანგირაძის ამბროლაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

14 იანვარი #1/8

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს სხდომის მდივნის მ. თოდუას წალენჯიხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ14 იანვარი #1/9

სააპელაციო და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში არსებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

14 იანვარი #1/10

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კეკენაძისათვის დანამატის დაწესების შესახებ

14 იანვარი #1/11

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუასათვის დანამატის დაწესების შესახებ25 იანვარი #1/12

დ. გელაშვილისათვის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ25 იანვარი #1/13

ი. გიგინეიშვილის წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

25 იანვარი #1/14

რ. ვარაზაშვილის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

4 თებერვალი #1/15

ი. ბუცხრიკიძის ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

16 თებერვალი #1/16

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

16 თებერვალი #1/17

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე კანდიდატების დაშვების შესახებ

16 თებერვალი #1/18

თ. შუშიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 თებერვალი #1/19

`საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე


18 თებერვალი #1/20

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

18 თებერვალი #1/21

ო. სეფიაშვილის ყვარლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 თებერვალი #1/22

შ. სირაძის ხობის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 თებერვალი #1/23

ნ. ბურდულის მესტიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

18 თებერვალი #1/24

შ. გეწაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

18 თებერვალი #1/25

ლ. მიქავას წალენჯიხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ18 თებერვალი #1/26

ა. ძაბუნიძის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

18 თებერვალი #1/27

ნ. ყანჩაველის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

18 თებერვალი #1/28

შ. წიქარიძის გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ


18 თებერვალი #1/29

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. კაკაურიძის სენაკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/30

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის რ. ხორავას ხობის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

18 თებერვალი #1/31

ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. გელაშვილის მესტიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

18 თებერვალი #1/32

გარდაბნის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ქ.ლუაშვილის თელავის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

18 თებერვალი #1/33

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნ.თედეშვილის გარდაბნის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/34

გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ქ. ჯაჭვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/35

ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. მრელაშვილის ყვარლის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/36

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ძიმისტარაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/37

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ენუქიძის წალკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/38

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. ჯალიაშვილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/39

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ს. პავლიაშვილის თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/40

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. დარისპანაშვილის სენაკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/41

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ხ. კიკილაშვილის ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/42

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ბონდარენკოს სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/43

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. ძაბუნიძის მცხეთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/44

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ყანჩაველის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/45

წალენჯიხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. მიქავას ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/46

გალი-გულრიფშისა და ოჩამჩირე-ტყვარჩელის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. წიქარიძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


18 თებერვალი #1/47

შ. კაკაურიძისთვის სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


18 თებერვალი #1/48

`მოსამართლე ხ. კიკილაშვილისთვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 მაისის #1/100-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

18 თებერვალი #1/49

`თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 6 აგვისტოს #1/105 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

18 თებერვალი #1/50

ს. მეთოფიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

18 თებერვალი #1/51

შ. გეწაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

18 თებერვალი #1/52

ი. ბონდარენკოსთვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

22 თებერვალი #1/53

ბ. ალავიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

22 თებერვალი #1/54

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლის მივლინების შესახებ


22 თებერვალი #1/55

საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

10 მარტი #1/56

საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის გამოსაყოფი თანხების ზღვრული ოდენობების დადგენის შესახებ

10 მარტი #1/57

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

10 მარტი #1/58

`თბილისისა დ აქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


10 მარტი #1/59

რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების სტაჟირების კომისიების თავმჯდომარეთა დანიშვნის შესახებ

24 მარტი #1/60

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

24 მარტი #1/61

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

31 მარტი #1/62

რ.ნადოის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 მარტი #1/63

მ. ენუქიძისათვის წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

31 მარტი #1/64

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. დარისპანაშვილის ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

31 მარტი #1/65

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელების მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

31 მარტი #1/66

`რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

31 მარტი #1/67

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

8 აპრილი #1/68

`საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების, საშტატო ნუსხისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/205-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

8 აპრილი #1/69

მოსამართლის განსაკუთრებული ჩაცმულობის ფორმის _ მანტიის დამტკიცების შესახებ

8 აპრილი #1/70

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლის მივლინების შესახებ

16 აპრილი #1/71

2011 წლის აპრილის თვის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსის მეორე ეტაპზე დაშვებული კანდიდატების შესახებ

19 აპრილი #1/72

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

19 აპრილი #1/73

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

19 აპრილი #1/74

`ქუთაისის სააპელაციოსასამართლოსპალატებისადა საგამოძიებოკოლეგიისშემადგენლობისგანსაზღვრისშესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 6 აგვისტოს #1/103 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

19 აპრილი #1/75

`ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის #1/57 გადაწყვეტილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

26 აპრილი #1/76

დ.გელაშვილისათვის მესტიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

26 აპრილი #1/77

`თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული(საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

26 აპრილი #1/78

`საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 22 თებერვლის #1/55 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

26 აპრილი #1/79

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. ჩოგოვაძის ხონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

5 მაისი #1/80

ი. მაშანეიშვილისთვის ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


5 მაისი #1/81

ხ. ხომერიკისთვის ხობის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


5 მაისი #1/82

ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. მაშანეიშვილის სენაკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


5 მაისი #1/83

ხობის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ხ. ხომერიკის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ


5 მაისი #1/84

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. კაკაურიძის სენაკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


5 მაისი #1/85

შ. კაკაურიძისთვის სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

10 მაისი #1/86

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მიღების შესახებ

10 მაისი #1/87

მ. ღვინიაშვილის მარტვილის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ


10 მაისი #1/88

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ი. ღლონტის ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


10 მაისი #1/89

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ნ. ქუთათელაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ


10 მაისი #1/90

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მ. მეშველიანის ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატ მოსამართლედ მივლინების შესახებ


10 მაისი #1/91

წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ფუტკარაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

10 მაისი #1/92

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ჩხიკვაძისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

10 მაისი #1/93

`ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის #1/57 გადაწყვეტილებაში დამატებების შეტანის თაობაზე


30 მაისი #1/94

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

30 მაისი #1/95

საგარეჯოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ც. სირბილაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

30 მაისი #1/96

დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლოს სხდომის მდივნის დ. თეთრაულის მივლინების შესახებ

30 მაისი #1/97

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს სხდომის მდივნის ნ. ჯანიაშვილის მივლინების შესახებ

30 მაისი #1/98

ყვარლის რაიონული სასამართლოს სხდომის მდივნის ე. მოლაშვილის მივლინების შესახებ

30 მაისი #1/99

საქართველოს საერთო სასამართლოებში ელექტრონული საქმისწარმოების სისტემის დანერგვის ჯგუფის შექმნის შესახებ

30 მაისი #1/100

თ. წულუკიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

30 მაისი #1/101

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

30 მაისი #1/102

`თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

30 მაისი #1/103

`საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 22 თებერვლის #1/55 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

30 მაისი #1/104

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მივლინების ორგანიზების თაობაზე

30 მაისი #1/105

საერთო სასამართლოების სისტემის შემდგომი განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ

30 მაისი #1/106

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ლოგოს დამტკიცების შესახებ

20 ივნისი #1/107

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

20 ივნისი #1/108

`ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის #1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


1 ივლისი #1/109

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

1 ივლისი #1/110

მ. მესხიშვილის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

1 ივლისი #1/111

ლ. კალანდაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

1 ივლისი #1/112

მ. ენუქიძისათვის წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


19 ივლისი #1/113

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. მამისეიშვილისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

19 ივლისი #1/114

ლენტეხის რაიონული სასამართლოს სხდომის მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის ხ.მეშველიანის მივლინების შესახებ

19 ივლისი #1/115

საერთო სასამართლოებში სახელმწიფო ენაზე კომუნიკაციის ერთიანი შრიფტის დამტკიცების შესახებ

19 ივლისი #1/116

`საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

19 ივლისი #1/117

საერთო სასამართლოებში საქმისწარმოების ელექტრონული ფორმით განხორციელების შესახებ

19 ივლისი #1/118

`ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის #1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 ივლისი #1/119

`მოსამართლის განსაკუთრებული ჩაცმულობის ფორმის – მანტიის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 8 აპრილის #1/69 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

26 ივლისი #1/120

დ. გელაშვილისათვის მესტიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

26 ივლისი #1/121

თ. შავერდაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

26 ივლისი #1/122

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

26 ივლისი #1/123

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

4 აგვისტო #1/124

ზ. ყვავაძის ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 სექტემბერი #1/125

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

20 სექტემბერი #1/126

ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის კანდიდატის) დღიური, სამგზავრო და სხვა პირდაპირი ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების თაობაზე

20 სექტემბერი #1/127

საერთო სასამართლოს მოსამართლისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში საქართველოს პრეზიდენტის წარმომადგენლისათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ

20 სექტემბერი #1/128

`საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 სექტემბერი #1/129

`სასამართლოს ბეჭდებისა და შტამპების ფორმების დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 4 აპრილის #1/72-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


20 სექტემბერი #1/130

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კრედიტორული დავალიანების ჩამოწერის შესახებ


20 სექტემბერი #1/131

`რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

20 სექტემბერი #1/132

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სტაჟირების კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ

20 სექტემბერი #1/133

მცხეთის რაიონული სასამართლოს ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

20 სექტემბერი #1/134

`ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის #1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 სექტემბერი #1/135

`საქართველოს რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა შვებულებისა და მივლინების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/212-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

20 სექტემბერი #1/136

`საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/208-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

20 სექტემბერი #1/137

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ

20 სექტემბერი #1/138

ლ. შეწირულის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

10 ოქტომბერი 1/139

ნ. ნემსიწვერიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვისა და მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

10 ოქტომბერი 1/140

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

10 ოქტომბერი 1/141

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

25 ოქტომბერი #1/142

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ყიფიანის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ


25 ოქტომბერი #1/143

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. კაკაურიძის საჩხერის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


25 ოქტომბერი #1/144

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. დარახველიძის სენაკის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

25 ოქტომბერი #1/145

შ. კაკაურიძისთვის საჩხერის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


25 ოქტომბერი #1/146

გ. დარახველიძისთვის სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

25 ოქტომბერი #1/147

`რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის #1/131 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

25 ოქტომბერი #1/148

`რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე


31 ოქტომბერი #1/149

მ. წიკლაურისთვის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/150

თ. ბეჟანიშვილისთვის სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/151

ბ. ტაბაღუასთვის თელვის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/152

ბ. სტურუას ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

31 ოქტომბერი #1/153

ბ. შონიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

31 ოქტომბერი #1/154

დ. ნარიმანიშვილის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

31 ოქტომბერი #1/155

დ. ახალბედაშვილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

31 ოქტომბერი #1/156

ვ. მრელაშვილის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

31 ოქტომბერი #1/157

მ. წიკლაურისთვის თელავის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

31 ოქტომბერი #1/158

დ. ნარიმანიშვილისთვის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/159

სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ბეჟანიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/160

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. ღიბრაძის გარდაბნის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/161

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნ. თედეშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/162

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. ღელეყვას ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/163

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. ჯალიაშვილის ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/164

დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. მჭედლიშვილის გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/165

`თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 6 აგვისტოს #1/105 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

31 ოქტომბერი #1/166

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ცერცვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

31 ოქტომბერი #1/167

თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ბ. ტაბაღუას თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/168

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


31 ოქტომბერი #1/169

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

31 ოქტომბერი #1/170

`თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

31 ოქტომბერი #1/171

`საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 22 თებერვლის #1/55 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

31 ოქტომბერი #1/172

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელების მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1 ნოემბერი #1/173

`რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 9 აგვისტოს #1/150-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

1 ნოემბერი #1/174

სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. ჩოგოვაძის ვანის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

1 ნოემბერი #1/175

ხონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. კვარაცხელიას სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

15 ნოემბერი #1/176

`ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის #1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

22 ნოემბერი #1/177

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


22 ნოემბერი #1/178

`თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

25 ნოემბერი #1/179

`ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 10 მარტის #1/57 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

25 ნოემბერი #1/180

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


25 ნოემბერი #1/181

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მიღების შესახებ

2 დეკემბერი #1/182

დ. ნარიმანიშვილისთვის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 დეკემბერი #1/183

ვ. მრელაშვილისთვის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 დეკემბერი #1/184

ნ. ჩალათაშვილისთვის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


2 დეკემბერი #1/185

გ. მაისურაძისთვის ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 დეკემბერი #1/186

ფოთის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. მაისურაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ


2 დეკემბერი #1/187

საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


2 დეკემბერი #1/188

`ნაფიცი მსაჯულის (მსაჯულობის კანდიდატის) დღიური, სამგზავრო და სხვა პირდაპირი ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების თაობაზე~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 20 სექტემბრის #1/126 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2 დეკემბერი #1/189

`საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 22 თებერვლის #1/55 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2 დეკემბერი #1/190

დ. ნარიმანიშვილისთვის გურჯაანის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

16 დეკემბერი #1/191

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს წევრის ი. ტყეშელაშვილისთვის დაწყებული საქმეების განხილვის დამთავრებამდე მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ

23 დეკემბერი #1/192

ქ. კუჭავას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/193

ლ. ტყემალაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/194

თ. სოხაშვილი-ნიკოლაიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/195

ნ. ჭიჭილეიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/196

ბ. ტაბაღუას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/197

ქ. მესხიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/198

ნ. ქუთათელაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/199

ქ. ჯაჭვაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/200

მ. შოშიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/201

ს. ღურწკაიას თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/202

თ. ჭუნიაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/203

ნ. ყანჩაველის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/204

ნ. თედეშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/205

ლ. ავალიშვილის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/206

გ. დარახველიძის სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ


23 დეკემბერი #1/207

ე. გაბრიჩიძის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატ მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/208

ე. ზარნაძის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/209

შ. წიქარიძის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/210

შ. ყაველაშვილის დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/211

შ. გუნცაძის ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/212

დ. გოგატიშვილის მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/213

შ. კაკაურიძის საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/214

ი. ბონდარენკოს სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/215

თ. ბურჯანაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/216

ხ. კიკილაშვილის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

23 დეკემბერი #1/217

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ


27 დეკემბერი #1/218

ი. ღლონტის ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

27 დეკემბერი #1/219

გ. კახეთელიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

27 დეკემბერი #1/220

ე. ბიწაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

27 დეკემბერი #1/221

გ. მიქაუტაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

27 დეკემბერი #1/222

მ. ჩიტაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

27 დეკემბერი #1/223

მ. მაისურაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

27 დეკემბერი #1/224

ა. გოგიშვილის თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

27 დეკემბერი #1/225

`საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

27 დეკემბერი #1/226

საერთო სასამართლოს მოსამართლის საქმიანობის ეფექტურობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ

27 დეკემბერი #1/227

`თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 29 ნოემბრის #1/232 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

27 დეკემბერი #1/228

`საქართველოს საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 22 თებერვლის #1/55 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე


27 დეკემბერი #1/229

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ


27 დეკემბერი #1/230

გორის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

27 დეკემბერი #1/231

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

27 დეკემბერი #1/232

თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

27 დეკემბერი #1/233

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

27 დეკემბერი #1/234

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

27 დეკემბერი #1/235

მცხეთის რაიონული სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

27 დეკემბერი #1/236

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

27 დეკემბერი #1/237

დ. გელაშვილისათვის მესტიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ27 დეკემბერი #1/238

მ. ენუქიძისათვის წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ


27 დეკემბერი #1/239

გარდაბნის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. გოგიჩაშვილის ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ


27 დეკემბერი #1/240

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ


27 დეკემბერი #1/241

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. გუნცაძის საჩხერის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ