2007 წელი
თარიღი
ნომერი
სათაური
ტექსტი

8 იანვარი 1/1-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

8 იანვარი 1/2-2007

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის დანამატის დაწესების შესახებ

8 იანვარი 1/3-2007

საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

8 იანვარი 1/4-2007

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე დ. ჟორჟოლიანის სამოქალაქო საქმეთა პალატაში გამწესების შესახებ

8 იანვარი 1/5-2007

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ლ. შეწირულის სამოქალაქო საქმეთა პალატაში გამწესების შესახებ

10 იანვარი 1/6-2007

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ერემაძის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

10 იანვარი 1/7-2007

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ლობჟანიძის სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

10 იანვარი 1/8-2007

გარდაბნის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. გოგიჩაშვილის მივლინების შესახებ

10 იანვარი 1/9-2007

გარდაბნის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ქ. ლუაშვილის მივლინების შესახებ

10 იანვარი 1/10-2007

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ერემაძის მივლინების შესახებ

10 იანვარი 1/11-2007

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ლობჟანიძის მივლინების შესახებ

10 იანვარი 1/12-2007

ა. შიშნიაშვილის, ო. ჩოტირიძის, ზ. ლაგაზაშვილის და თ. გოგიტაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომის მდივნად მივლინების შესახებ

12 იანვარი 1/13-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ს. მაჭავარიანის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

12 იანვარი 1/14-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე რ. თოფჩიშვილის ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

12 იანვარი 1/15-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ბ. კოჭლამაზაშვილის სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

12 იანვარი 1/16-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. კალიჩენკოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

12 იანვარი 1/17-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე შ. ჯანხოთელის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

12 იანვარი 1/18-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. სულაკაძის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

12 იანვარი 1/19-2007

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ს. ღურწკაიას ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

12 იანვარი 1/20-2007

ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. მგელიაშვილის მივლინების შესახებ

12 იანვარი 1/21-2007

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. ტყემალაძის მივლინების შესახებ

12 იანვარი 1/22-2007

ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. აბშილავას მივლინების შესახებ

12 იანვარი 1/23-2007

წყალტუბოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. მეშველიანის მივლინების შესახებ

12 იანვარი 1/24-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნ. ელიეშვილის სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

23 იანვარი 1/25-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

23 იანვარი 1/26-2007

ლანჩხუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის მ. კიკნაძისათვის დანამატის განსაზღვრის თაობაზე

23 იანვარი 1/27-2007

მ. ცერცვაძისთვის თელავის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის დაკისრების შესახებ

26 იანვარი 1/28-2007

საერთო სასამართლოების სისტემაში კონკურსის გამოცხადების შესახებ

26 იანვარი 1/29-2007

საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ

2 თებერვალი 1/30-2007

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად მ. ოქროპირაშვილის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2005 წლის 10 ოქტომბრის #1/94-2005 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

2 თებერვალი 1/31-2007

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად მ. გურულის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2005 წლის 10 ოქტომბრის #1/93-2005 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

2 თებერვალი 1/32-2007

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მ. გურულის სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში გამწესების შესახებ

2 თებერვალი 1/33-2007

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მ. ოქროპირაშვილის სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში გამწესების შესახებ

2 თებერვალი 1/34-2007

მოსამართლე მ. გურულისთვის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 თებერვალი 1/35-2007

მოსამართლე დ. დვალისთვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2 თებერვალი 1/36-2007

მოსამართლე მ. გურულისთვის დაკისრებული ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ

2 თებერვალი 1/37-2007

მოსამართლე დ. სვანაძისთვის დაკისრებული ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შეწყვეტის შესახებ

9 თებერვალი 1/38-2007

ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მ. თოდუას და მ. ჩიტაიას მივლინების შესახებ

9 თებერვალი 1/39-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

9 თებერვალი 1/40-2007

ნინოწმინდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ა. ოგანესიანისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

9 თებერვალი 1/41-2007

გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ზ. ესებუას მივლინების შესახებ

14 თებერვალი 1/42-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

16 თებერვალი 1/43-2007

ახალქალაქის, საჩხერის და ხაშურის რაიონული სასამართლოების შექმნასთან დაკავშირებით ახალქალაქის, ნინოწმინდის, საჩხერის, ჭიათურის, ხაშურისა და ქარელის რაიონული სასამართლოების სალიკვიდაციო ღონისძიებების შესახებ

16 თებერვალი 1/44-2007

რუსთავის საქალაქო სასამართლოში ვ. ხელაძის და ნ. კანთელაძის მივლინების შესახებ

27 თებერვალი 1/45-2007

ახალქალაქის და ნინოწმინდის რაიონული სასამართლოების ლიკვიდაციისა და ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული საკადრო საკითხების შესახებ

27 თებერვალი 1/46-2007

საჩხერისა და ჭიათურის რაიონული სასამართლოების ლიკვიდაციისა და საჩხერის რაიონული სასამართლოს შექმნასთან დაკავშირებული საკადრო საკითხების შესახებ

1 მარტი 1/47-2007

საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსასმსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 26 იანვრის #1/29-2007 გადაწყვეტილებაში დამატებების შეტანის შესახებ

1 მარტი 1/48-2007

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად რ. კახიძის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2005 წლის 30 ივნისის #1/55-2005 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 მარტი 1/49-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ტ. ტაბატაძის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2005 წლის 5 მაისის #1/51-2006 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 მარტი 1/50-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის ადგილმდებარეობის შეცვლის შესახებ

3 მარტი 1/51-2007

მესტიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ტ. ტაბატაძის მივლინების შესახებ

3 მარტი 1/52-2007

ლენტეხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. კახიძის მივლინების შესახებ

3 მარტი 1/53-2007

მოსამართლე ა. ესოიანისათვის ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

14 მარტი 1/53-2007

სასამართლოს მანდატურისათვის ტრეინინგების ჩატარების ორგანიზაციული ღონისძიებების შესახებ

20 მარტი 1/54-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ნ. კალანდაძის მივლინების შესახებ

21 მარტი 1/55-2007

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

4 აპრილი 1/56-2007

რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ლ. ჩხიკვაძის მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/57-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ი. თოდუას მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/58-2007

ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ლ. ნუცუბიძის მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/59-2007

ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ლ. ქოჩიაშვილის მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/60-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად მ. ჯვარშეიშვილის მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/61-2007

გორის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად თ. ძიმისტარაშვილის მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/62-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ლ. გვარამიას მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/63-2007

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ხ. ხომერიკის მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/64-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ს. მაჭავარიანის ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

4 აპრილი 1/65-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნ. გუჯაბიძის სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

4 აპრილი 1/66-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

4 აპრილი 1/67-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

4 აპრილი 1/68-2007

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად თ. ზამბახიძის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 3 ოქტომბრის #1/94-2006 გადაწყვეტილების ძალადაკარგ. გამოცხადების შესახებ

4 აპრილი 1/69-2007

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თ. ზამბახიძის სამოქალაქო საქმეთა პალატაში გამწესების შესახებ

4 აპრილი 1/70-2007

ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში მ. ხარჭამაძის მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/71-2007

სასამართლოს მანდატურის სანივთე ქონებით უზრუნველყოფის თაობაზე

4 აპრილი 1/72-2007

სასამართლოს ბეჭდებისა და შტამპების ფორმების დამტკიცების შესახებ

4 აპრილი 1/73-2007

ადიგენის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად რ. კაჭკაჭიშვილის მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/74-2007

მარნეულის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად დ. ლონგურაშვილის მივლინების შესახებ შესახებ

4 აპრილი 1/75-2007

გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ლ. ოთარაშვილის მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/76-2007

წყალტუბოს რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ი. გვაგვალიას მივლინების შესახებ

4 აპრილი 1/77-2007

სასამართლო მანდატურებისათვის ტრეინინგების ჩატარების ორგანიზაციული ღონისძიებების თაობაზე

19 აპრილი 1/78-2007

რუსთავის საქალაქო სასამართლოში ე. ბერიძის და მ. ხორბალაძის მივლინების შესახებ

19 აპრილი 1/79-2007

ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში ო. ვასაძის და ხ. ბურჭულაძის მივლინების შესახებ

19 აპრილი 1/80-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

19 აპრილი 1/81-2007

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

19 აპრილი 1/82-2007

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად თ. დგვარელის მივლინების შესახებ

19 აპრილი 1/83-2007

გორის რაიონულ სასამართლოში თ. თაყაძის მივლინების შესახებ

19 აპრილი 1/84-2007

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მ. მეშველიანის სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში გამწესების შესახებ

19 აპრილი 1/85-2007

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მივლინებული ადიგენის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. სიხარულიძის ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში გამწესების შესახებ

1 მაისი 1/86-2007

ხაშურის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ლ. ბესტავაშვილის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 13 ოქტომბრის #1/96-2006 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 მაისი 1/87-2007

ხაშურის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ლ. ბესტავაშვილის მივლინების შესახებ

1 მაისი 1/88-2007

ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. მგელიაშვილის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 12 იანვრის #1/20-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

1 მაისი 1/89-2007

ხაშურის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ზ. რამიშვილის მივლინების შესახებ

1 მაისი 1/90-2007

მოსამართლე მ. ხათაშვილის ხაშურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

1 მაისი 1/91-2007

გორის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად დ. მგელიაშვილის მივლინების შესახებ

14 მაისი 1/92-2007

მოსამართლის პროფესიული დღის აღსანიშნავად საჭირო ორგანიზაციული ღონისძიებების შესახებ

14 მაისი 1/93-2007

ესტონეთის მოსამართლეთა სამუშაო ვიზიტის ორგანიზაციული ღონისძიებების შესახებ

14 მაისი 1/94-2007

სასამართლოში სამართალდამრღვევის დაკავების ოქმის, სასამართლო სხდომის დარბაზში ბრალდებულის, განსასჯელისა და მსჯავრდებულის დაკავების ოქმის, არაიდენტიფიცირებული პირის მიერ სამართალდარღვევის ჩადენის ოქმის, სასამართლოში დაკავებული სამართალდამრღვევის პოლიციისათვის გადაცემის, ბრალდებულის, განსასჯელისა და მსჯავრდებულის პოლიციისათვის ან ბადრაგირების დანაყოფისათვის გადაცემის ოქმის ფორმების დამტკიცების შესახებ

25 მაისი 1/95-2007

საქართველოს საერთო სასამართლოებში არსებულ მოსამართლეთა ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

25 მაისი 1/96-2007

თერჯოლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. მაისურაძისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

25 მაისი 1/97-2007

თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად თ. ჯალიაშვილის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 3 ოქტომბრის #1/35-2006 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

25 მაისი 1/98-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. ჯალიაშვილის მივლინების შესახებ

25 მაისი 1/99-2007

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ჟ. ჯიბლაძის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2005 წლის 10 ოქტომბრის #1/96-2005 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

25 მაისი 1/100-2007

მოსამართლე ხ. კიკილაშვილისთვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

25 მაისი 1/101-2007

ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლის ა. ოგანესიანისთვის დანამატის დაწესების შესახებ

31 მაისი 1/102-2007

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე მ. ოქროპირაშვილის მივლინების შესახებ

31 მაისი 1/103-2007

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ქოჩიაშვილის მივლინების შესახებ

31 მაისი 1/104-2007

მოსამართლე მ. ოქროპირაშვილის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

4 ივნისი 1/105-2007

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. მუხრანელის მივლინების შესახებ

4 ივნისი 1/106-2007

ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ბუცხრიკიძის მივლინების შესახებ

4 ივნისი 1/107-2007

ლანჩხუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. კიკნაძის მივლინების შესახებ

4 ივნისი 1/108-2007

ხარაგაულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ბერაიას მივლინების შესახებ

4 ივნისი 1/109-2007

ლაგოდეხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. მაისურაძის მივლინების შესახებ

4 ივნისი 1/110-2007

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. ტყემალაძის მივლინების შესახებ

4 ივნისი 1/111-2007

გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუას მივლინების შესახებ

4 ივნისი 1/112-2007

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ხუროძის მივლინების შესახებ

4 ივნისი 1/113-2007

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. დუმბაძის მივლინების შესახებ

4 ივნისი 1/114-2007

ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე დ. მგელიაშვილისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

4 ივნისი 1/115-2007

საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებთან შეხვედრის ორგანიზაციული ღონისძიებების თაობაზე

19 ივნისი 1/116-2007

საქართველოს საერთო სასამართლოების ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

19 ივნისი 1/117-2007

მოსამართლე დ. დვალისთვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 2 თებერვლის #1/35-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

9 ივლისი 1/118-2007

ბორჯომის რაიონულ სასამართლოში მივლინებული ხარაგაულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ბერაიასთვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

9 ივლისი 1/119-2007

ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ჟანა ჯიბლაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

9 ივლისი 1/120-2007

ა. ჩობანიანის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან გამოყვანის შესახებ

11 ივლისი 1/121-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მ. კაპანაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში მივლინების შესახებ

11 ივლისი 1/122-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მ. თეთრაულის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში მივლინების შესახებ

11 ივლისი 1/123-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ქ. კუჭავას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში მივლინების შესახებ

11 ივლისი 1/124-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნ. გუჯაბიძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში მივლინების შესახებ

11 ივლისი 1/125-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ს. მაჭავარიანის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში მივლინების შესახებ

11 ივლისი 1/126-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. ეცადაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში მივლინების შესახებ

12 ივნისი 1/198-2017

,,ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ განსახილველ საქმეზე თბილისის, ქუთაისის, ბათუმის და რუსთავის საქალაქო სასამართლოებისა და ზუგდიდის, თელავისა და გორის რაიონული სასამართლოების სამოქმედო ტერიტორიების განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 1 თებერვლის #1/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

16 ივლისი 1/127-2007

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ საოფისე ფართის შესყიდვის თაობაზე

19 ივნისი 1/207-2017

,,საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამასახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის #1/206-2007 გადაწყვეტილებებში ცვლილების შეტანის თაობაზე

19 ივნისი 1/205-2017

ი.შენგელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

2 აგვისტო 1/128-2007

ლაგოდეხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ჩალათაშვილის ყვარლის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/129-2007

ყვარლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ო. სეფიაშვილის ლაგოდეხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/130-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

2 აგვისტო 1/131-2007

მოსამართლეთა შეხვედრის ორგანიზაციული ღონისძიებების თაობაზე

2 აგვისტო 1/132-2007

მ. მესხიშვილის გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

2 აგვისტო 1/133-2007

მ. ახვლედიანის გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

2 აგვისტო 1/134-2007

ლ. ნოზაძის გალის რაიონული და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართედ დანიშვნის შესახებ

2 აგვისტო 1/135-2007

ქ. ჯაჭვაძის გალის რაიონული და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

2 აგვისტო 1/136-2007

ნ. კორძაძის გალის რაიონული და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

2 აგვისტო 1/137-2007

შ. ნიკურაძის ჯავის რაიონული სასამართლოს მოსამართედ დანიშვნის შესახებ

2 აგვისტო 1/138-2007

მ. ფხაკაძის ჯავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

2 აგვისტო 1/139-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ს. მაჭავარიანის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 11 ივლისის #1/125-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულება გამოცხადების შესახებ

2 აგვისტო 1/140-2007

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ხუროძის მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/141-2007

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. დუმბაძის მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/142-2007

გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუას მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/143-2007

ჯავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ფხაკაძის მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/144-2007

გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. მესხიშვილის მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/145-2007

გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ახვლედიანის მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/146-2007

გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ნოზაძის მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/147-2007

გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. კორძაძის მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/148-2007

ჯავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. ნიკურაძის მივლინების შესახებ

2 აგვისტო 1/149-2007

გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ქ. ჯაჭვაძის მივლინების შესახებ

9 აგვისტო 1/150-2007

რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

22 აგვისტო 1/151-2007

წალკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. გიგინეიშვილის თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

22 აგვისტო 1/152-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

22 აგვისტო 1/153-2007

„ხაშურის რაიონულ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ზ. რამიშვილის მივლინების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 1 მაისის #1/89-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

22 აგვისტო 1/154-2007

ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. რამიშვილის ხაშურის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად მივლინების შესახებ

22 აგვისტო 1/155-2007

ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მივლინებული ქობულეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ნუცუბიძის ჩოხატაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

22 აგვისტო 1/156-2007

ჩოხატაურის რაიონულ სასამართლოში ნ. ხომერიკის მივლინების შესახებ

29 აგვისტო 1/157-2007

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნის შესახებ

29 აგვისტო 1/158-2007

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

31 აგვისტო 1/159-2007

ე. ტყეშელაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 აგვისტო 1/160-2007

ე. ტყეშელაშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარის და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 აგვისტო 1/161-2007

ლ. კალანდაძისთვის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

11 სექტემბერი 1/162-2007

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. ტყემალაძის მივლინების შესახებ

11 სექტემბერი 1/163-2007

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. მუხრანელის მივლინების შესახებ

11 სექტემბერი 1/164-2007

ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ც. მაისურაძის მივლინების შესახებ

11 სექტემბერი 1/165-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის ბინის დაქირავებისათვის საჭირო თანხის გამოყოფის შესახებ

11 სექტემბერი 1/166-2007

საერთო სასამართლოებში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ

14 სექტემბერი 1/167-2007

ნ. ჭანიშვილის თბილისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

14 სექტემბერი 1/168-2007

ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ლიპარტელიანის მივლინების შესახებ

14 სექტემბერი 1/169-2007

მოსამართლე გ. თოთოსაშვილისათვის სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

14 სექტემბერი 1/170-2007

მოსამართლე ნ. გერგაულისათვის ბორჯომის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

14 სექტემბერი 1/171-2007

მოსამართლე მ. გაბინაშვილისათვის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

14 სექტემბერი 1/172-2007

მოსამართლე ნ. ჭიჭილეიშვილისათვის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

14 სექტემბერი 1/173-2007

მოსამართლე მ. ფხაკაძისათვის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

14 სექტემბერი 1/174-2007

მოსამართლე შ. ნიკურაძისათვის ტყიბულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

14 სექტემბერი 1/175-2007

მოსამართლე დ. პაპუაშვილისათვის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

14 სექტემბერი 1/176-2007

მოსამართლე ლ. ბესტავაშვილისათვის ხაშურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

14 სექტემბერი 1/177-2007

გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ბ. ვათიაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

14 სექტემბერი 1/178-2007

კასპის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ენუქიძის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

14 სექტემბერი 1/179-2007

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ძიმისტარაშვილის მივლინების შესახებ

14 სექტემბერი 1/180-2007

გალის რაიონული და გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ქ. ჯაჭვაძის მივლინების შესახებ

14 სექტემბერი 1/181-2007

მოსამართლე მ. ახვლედიანისათვის რუსთავის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

14 სექტემბერი 1/182-2007

ჯავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ფხაკაძის მივლინების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 2 აგვისტოს #1/143-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

14 სექტემბერი 1/183-2007

ბ. ვათიაშვილის გორის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

14 სექტემბერი 1/184-2007

საერთო სასამართლოების (გარდა უზენაესი სასამართლოსი) აპარატის მოხელეთა და დამხმარე მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 26 იანვრის #1/29-2007 გადაწყვეტილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

17 სექტემბერი 1/185-2007

მოსამართლე მ. ფხაკაძისათვის გორის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

17 სექტემბერი 1/186-2007

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მ. გაბინაშვილის მივლინების შესახებ

17 სექტემბერი 1/187-2007

ბორჯომის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. გერგაულის მივლინების შესახებ

17 სექტემბერი 1/188-2007

გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ჭიჭილეიშვილის მივლინების შესახებ

17 სექტემბერი 1/189-2007

ჯავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ცეცხლაძის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

17 სექტემბერი 1/190-2007

ტყიბულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. ნიკურაძის მივლინების შესახებ

17 სექტემბერი 1/191-2007

ხაშურის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ლ. ბესტავაშვილის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 1 მაისის #1/87-2007 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

17 სექტემბერი 1/192-2007

დმანისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის დ. ლონგურაშვილისათვის დანამატის განსაზღვრის თაობაზე

17 სექტემბერი 1/193-2007

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მ. კოზმავასათვის დანამატის განსაზღვრის თაობაზე

17 სექტემბერი 1/194-2007

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განსახორციელებლად ც. მოსიძის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 წლის 10 აპრილის #1/35-2006 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

17 სექტემბერი 1/195-2007

ჩოხატაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ც. კიკვაძისათვის დანამატის განსაზღვრის თაობაზე

17 სექტემბერი 1/196-2007

სასამართლოების ბეჭდებისა და შტამპების ფორმების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 4 აპრილის #1/72-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

17 სექტემბერი 1/197-2007

გორის რაიონული სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

25 სექტემბერი 1/198-2007

საქართველოს საერთო სასამართლეობის ზოგიერთი მოსამართლისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

25 სექტემბერი 1/199-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

25 სექტემბერი 1/200-2007

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ნ. ალასანიას თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

25 სექტემბერი 1/201-2007

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ლ. ბარდაველიძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

25 სექტემბერი 1/202-2007

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის თანამდებობრივ სარგოზე დანამატის განსაზღვრისა და საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ

25 სექტემბერი 1/203-2007

სასამართლოს მანდატურის სამსახურებრივი ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ

25 სექტემბერი 1/204-2007

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლის ფიცის ტექსტის დამტკიცების შესახებ

25 სექტემბერი 1/205-2007

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების, საშტატო ნუსხისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

25 სექტემბერი 1/206-2007

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ

25 სექტემბერი 1/207-2007

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

25 სექტემბერი 1/208-2007

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

25 სექტემბერი 1/209-2007

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

25 სექტემბერი 1/210-2007

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

25 სექტემბერი 1/211-2007

მოსამართლის განსაკუთრებული ჩაცმულობის ფორმის - მანტიის დამტკიცების შესახებ

25 სექტემბერი 1/212-2007

საქართველოს რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა შვებულებისა და მივლინების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

25 სექტემბერი 1/213-2007

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ

25 სექტემბერი 1/214-2007

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს 1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

12 ოქტომბერი 1/215-2007

მ. ენუქიძისათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

12 ოქტომბერი 1/216-2007

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ენუქიძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

12 ოქტომბერი 1/217-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. ჩემიასთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

12 ოქტომბერი 1/218-2007

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ი. აფრიდონიძისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

12 ოქტომბერი 1/219-2007

მ. გურულის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

12 ოქტომბერი 1/220-2007

მ. გურულის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/221-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

30 ოქტომბერი 1/222-2007

ვ. წერეთლის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

31 ოქტომბერი 1/223-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე გ. გვენეტაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

31 ოქტომბერი 1/224-2007

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლების მიღების შესახებ

6 ნოემბერი 1/225-2007

მ. ქურდაძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

6 ნოემბერი 1/226-2007

მ. ჩაჩანიძის საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვიდან ამორიცხვის შესახებ

9 ნოემბერი 1/227-2007

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. ტყემალაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ნოემბერი 1/228-2007

თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. მუხრანელის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ნოემბერი 1/229-2007

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. დუმბაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ნოემბერი 1/230-2007

გულრიფშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ზ. ესებუას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ნოემბერი 1/231-2007

ლაგოდეხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. ჩალათაშვილის ყვარლის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

9 ნოემბერი 1/232-2007

სოხუმის რაიონული და სოხუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ა. ხუროძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

10 ნოემბერი 1/233-2007

ნ. დარასელიას მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 ნოემბერი 1/234-2007

მ. ლომიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 ნოემბერი 1/235-2007

მ. გორგოძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 ნოემბერი 1/236-2007

ი. შენგელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 ნოემბერი 1/237-2007

თ. ბეჟანიშვილის ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 ნოემბერი 1/238-2007

დ. მჭედლიშვილის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 ნოემბერი 1/239-2007

ე. ზარნაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 ნოემბერი 1/240-2007

ვ. ცერცვაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ

10 ნოემბერი 1/241-2007

მ. ლომიძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

10 ნოემბერი 1/242-2007

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

10 ნოემბერი 1/243-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ე. ზარნაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში გამწესების შესახებ

10 ნოემბერი 1/244-2007

მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ნ. დარასელიას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

10 ნოემბერი 1/245-2007

ვ. ცერცვაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

10 ნოემბერი 1/246-2007

ი. შენგელიას თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

10 ნოემბერი 1/247-2007

ვ. ცერცვაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

10 ნოემბერი 1/248-2007

ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს სტაჟირების კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის შესახებ

21 ნოემბერი 1/249-2007

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ჯ. რუსიაშვილისთვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

28 ნოემბერი 1/250-2007

ვ. ლომიძის თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ

28 ნოემბერი 1/251-2007

ცაგერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. გურგუჩიანის ლენტეხის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

28 ნოემბერი 1/252-2007

ჩხოროწყუს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე შ. დემეტრაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

28 ნოემბერი 1/253-2007

საგარეჯოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. თოდუას თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

28 ნოემბერი 1/254-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

28 ნოემბერი 1/255-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თ. ხამხაძის რუსთავის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

28 ნოემბერი 1/256-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლ. არხოშაშვილის ხაშურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

28 ნოემბერი 1/257-2007

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დ. გოგატიშვილის მცხეთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

28 ნოემბერი 1/258-2007

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და კოლეგიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

4 დეკემბერი 1/259-2007

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მ. კოზმავას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

4 დეკემბერი 1/260-2007

გაგრის საქალაქო და გუდაუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ქირიას ლანჩხუთის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

4 დეკემბერი 1/261-2007

რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მ. წიკლაურის მარნეულის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

4 დეკემბერი 1/262-2007

ჩოხატაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ც. კიკვაძის ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მივლინების შესახებ

4 დეკემბერი 1/263-2007

თერჯოლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ე. ოსაძის ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

4 დეკემბერი 1/264-2007

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ქოჩიაშვილის ბორჯომის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

4 დეკემბერი 1/265-2007

ქობულეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. ნუცუბიძის მივლინების შესახებ

4 დეკემბერი 1/266-2007

ოზურგეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ვ. ნიკოლაიშვილის ჩოხატაურის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

4 დეკემბერი 1/267-2007

თერჯოლის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. მაისურაძისთვის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

4 დეკემბერი 1/268-2007

ონის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. ჭინკორაშვილისათვის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

4 დეკემბერი 1/269-2007

საჩხერის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ი. ყიფიანისათვის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

4 დეკემბერი 1/270-2007

სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე რ. მამულიასათვის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

4 დეკემბერი 1/271-2007

ტყიბულის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. სვანიძისათვის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

4 დეკემბერი 1/272-2007

ასპინძის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე გ. ლონდარიძისათვის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

4 დეკემბერი 1/273-2007

მ. ხურციძის ტყიბულის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელებისაგან გათავისუფლების შესახებ

4 დეკემბერი 1/274-2007

გ. მირიანაშვილის ადიგენის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

4 დეკემბერი 1/275-2007

ნ. ნემსიწვერიძის ასპინძის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

4 დეკემბერი 1/276-2007

ი. ბურჯალიანის ამბროლაურის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

4 დეკემბერი 1/277-2007

ლ. თედორაძის წყალტუბოს რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

4 დეკემბერი 1/278-2007

ნ. ბერიშვილის წალენჯიხის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლ. შესახებ

4 დეკემბერი 1/279-2007

რ. ვარაზაშვილის ბორჯომის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

12 დეკემბერი 1/280-2007

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის დანამატის განსაზღვრის შესახებ

12 დეკემბერი 1/281-2007

პროკურატურის მუშაკთა საგამოცდო კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

24 დეკემბერი 1/282-2007

მ. კოპალეიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

24 დეკემბერი 1/283-2007

მ. კოპალეიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

26 დეკემბერი 1/284-2007

მ. ენუქიძისათვის სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

26 დეკემბერი 1/285-2007

სიღნაღის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მ. ენუქიძის გორის რაიონულ სასამართლოში მივლინების შესახებ

26 დეკემბერი 1/286-2007

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ნ. ბაქაქურის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

26 დეკემბერი 1/287-2007

ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში გ. გეწაძის მოსამართლის თანაშემწის და ხ. ნიკოლაძის სასამართლო სხდომის მდივნის მოვალეობის განსახორციელებლად მივლინების შესახებ

26 დეკემბერი 1/288-2007

მარნეულის რაიონულ სასამართლოში ნ. მარგიანის სასამართლო სხდომის მდივნის მოვალეობის განსახორციელებლად მივლინების შესახებ

26 დეკემბერი 1/289-2007

ზოგიერთი მოსამართლისათვის საცხოვრებელი ბინის დაქირავებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ

26 დეკემბერი 1/290-2007

წყალტუბოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე ლ. თედორაძისათვის თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

26 დეკემბერი 1/291-2007

რუსთავის საქალაქო სასამართლოში ე. ბერიძის და მ. ხორბალაძის მივლინების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 19 აპრილის #1/78-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

26 დეკემბერი 1/292-2007

მ. ფხაკაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ გამწესების შესახებ

26 დეკემბერი 1/293-2007

მ. ფხაკაძის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

26 დეკემბერი 1/294-2007

თ. ძიმისტარაშვილისთვის გორის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრების შესახებ

2007 წლის 9 აგვისტო, #1/150-2007

რაიონული (საქალაქო), თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების შექმნის, მათი სამოქმედო ტერიტორიისა და მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ


2007 წლის 29 აგვისტო, #1/158-2007
თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ


2007 წლის 25 სექტემბერი, #1/202-2007
გადაწყვეტილება საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის თანამდებობრივ სარგოზე დანამატის განსაზღვრისა და საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ


2007 წლის 25 სექტემბერი, #1/203-2007
სასამართლოს მანდატურის სამსახურებრივი ფორმის ტანსაცმლისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ2007 წლის 25 სექტემბერი, #1/204-2007
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლის ფიცის ტექსტის დამტკიცების შესახებ


2007 წლის 25 სექტემბრი, #1/205-2007
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დებულების, საშტატო ნუსხისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ


2007 წლის 25 სექტემბრი, #1/206-2007
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ


2007 წლის 25 სექტემბერი, #1/207-2007
მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

2007 წლის 25 სექტემბერი #1/208
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ2007 წლის 25 სექტემბერი, #1/209-2007
გადაწყვეტილება მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ


2007 წლის 25 სექტემბერი, #1/210-2007
საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა რეზერვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე


2007 წლის 25 სექტემბერი, #1/211-2007
მოსამართლის განსაკუთრებული ჩაცმულობის ფორმის - მანტიის დამტკიცების შესახებ


2007 წლის 25 სექტემბერი, #1/212-2007
საქართველოს რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა შვებულებისა და მივლინების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე


2007 წლის 25 სექტემბრი, #1/213-2007
მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ2007 წლის 25 სექტემბრი, #1/214-2007
თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების აპარატების სტრუქტურისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ~ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 29 აგვისტოს #1/158-2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე