საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომები სექტემბერში განახლდება (EN)
August 1, 2017

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომები სექტემბერში განახლდება