საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 11 აპრილის სხდომის ოქმის ვიდეო ჩანაწერი (EN)
April 12, 2017