საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განცხადება (EN)
November 10, 2015