Memorandum of Georgia an Ukraine

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

16

17

18

20

21

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და თურქეთის რესპუბლიკის მოსამართლეთა და პროკურორთა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და თურქეთის რესპუბლიკის მოსამართლეთა და პროკურორთა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა