News
სასამართლო მედიაციის წარმართვა დისტანციურ რეჟიმში (EN) April 15, 2020

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და  „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ თანამშრომლობით შემუშავდა სასამართლო მედიაციის სერვისის ონლაინ პლატფორმა.