News
კანდიდატების მოსმენა (EN) August 15, 2019

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენის პროცესი დასრულდა.