News
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი აშშ-ის ჩრდილოეთ კაროლინას მოსამართლეს ბრაიან კოლინსს შეხვდა (EN) July 8, 2019

მხარეებმა სასამართლოების მუშაობის ეფექტიანობის  გაუმჯობესების გზებზე იმსჯელეს.