პარლამენტისათვის წარდგენილი კანდიდატი (EN)
July 17, 2020

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების კენჭისყრის საფუძველზე საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენილ იქნა ლევან თევზაძის კანდიდატურა.