კანდიდატთა ქულათა რაოდენობა (EN)
September 3, 2019

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34(1) მუხლის მე-11 პუნქტის თანახმად, ქვეყნდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების მიერ დაგროვებული ქულების რაოდენობა.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა კანდიდატების კეთილსინდისიერება და კომპეტენცია შეაფასეს. კენჭისყრა 4 სექტემბერს 13:00 საათზე გაიმართება.

ქულათა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე