გამოცდის საპრეტენზიო ჯგუფისთვის მიმართვის მსურველ გამოსაცდელთა საყურადღებოდ (EN)
February 4, 2019

წერითი გამოცდის შედეგებით უკმაყოფილო გამოსაცდელს, რომელმაც სულ ცოტა 10 ქულა დააგროვა, საშუალება აქვს მიმართოს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის საპრეტენზიო ჯგუფს.

შედეგების გასაჩივრება შესაძლებელია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობაში (მის.: ბოჭორმის ქუჩა 12) 4 თებერვალს, 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე და 5 თებერვალს 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე (შესვენება 12:00 საათიდან 14:00 საათამდე).