დამტკიცდა მოსამართლეთა XXIII რიგგარეშე კონფერენციის ჩატარების თარიღი (EN)
March 6, 2018