ირაკლი შენგელია (EN)

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1976 წლის 27 დეკემბერს, ქ. სამტრედიაში;

განათლება:

1993 წელს დაამთავრა ქ. სამტრედიის #2 საშუალო სკოლა;

1998 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის საბაზრო ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი;

გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები და მიღებული აქვს სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ჩათვლები მკვლელობის და სამოხელეო დანაშაულთა გამოძიების მეთოდიკის პრობლემებზე;

სამუშაო გამოცდილება:

1994-1995 წლებში (სწავლის პერიოდში) მუშაობდა სამტრედიის რაიონის სასამართლოს არქივარიუსად;

1995-1999 წლებში მუშაობდა სამტრედიის რაიონის სასამართლოს აღმასრულებლად;

1999-2000 წლებში მუშაობდა სამტრედიის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწედ;

2000-2001 წლებში გაიარა სამხედრო სავალდებულო სამსახური;

2002-2003 წლებში მუშაობდა თბილისის საოლქო სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწედ;

2003-2004 წლებში მუშაობდა საქართველოს სატრანსპორტო პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში უფროსი გამომძიებლის თანამდებობაზე;

2004-2005 წლებში მუშაობდა შსს გენერალურ ინსპექციაში ინსპექტორის თანამდებობაზე;

2005 წელს (მარტიდან სექტემბრამდე) მუშაობდა გორის რაიონული პროკურატურის პროკურორად;

2005-2006 წლებში მუშაობდა თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურის პროკურორად;

2006-2007 წლებში მუშაობდა მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე;

2007 წელს (ივლისიდან ნოემბრამდე) მუშაობდა შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის განყოფილების უფროსად;

2007 წლის ნოემბრიდან არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე და ამავე სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარე;

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის 1/147 გადაწყვეტილებით სამ წლიანი გამოსაცდელი ვადით 25 ივლისიდან გამწესდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლედ;

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 1 აგვისტოს 1/229 გადაწყვეტილებით დაეკისრა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება;

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით დაინიშნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარედ;

2017 წლის 24 ივნისს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციაზე აირჩიეს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად;