8. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #8 (2006) მოსამართლეთა როლზე სამართლის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფაში ტერორიზმის კონტექსტში (EN)
January 18, 2016