4 თებერვალს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა. (EN)
February 1, 2019

4 თებერვალს 11:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი.