2018 წლის 27 დეკემბერს 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა (EN)
January 3, 2018

2018 წლის 27 დეკემბერს 12:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგი განთავსდება მოგვიანებით.