2017 წლის 6 ნოემბერს გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა (EN)
November 2, 2017

2017 წლის 6 ნოემბერს 11:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგი განთავსდება მოგვიანებით.