2017 წლის 27 ნოემბერს გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა (EN)
November 24, 2017

2017 წლის 27 ნოემბერს 11 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სდომა.

დღის წესრიგი განთავსდება მოგვიანებით