2017 წლის 11 სექტემბერს გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა (EN)
September 5, 2017