2016 წლის 30 დეკემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა (EN)
December 28, 2016

2016 წლის 30 დეკემბერს 10 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

იხ. დღის წესრიგი