2016 წლის 27 დეკემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა (EN)
December 23, 2016

2016 წლის 27 დეკემბერს 13:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგი განთავსდება მოგვიანებით.