2013 წლის 8 ივლისს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა (EN)
July 5, 2013

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა შედგება 2013 წლის 8 ივლისს, 12:00 საათზე.