2013 წლის 19 ნოემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა (EN)
November 18, 2013

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა შედგება 2013 წლის 19 ნოემბერს, 12:00 საათზე. დღის წესრიგით გათვალისწინებულია ერთი საკითხი: მოსამართლეობის კანდიდატების კენჭისყრა.