2013 წლის 15 ივლის გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა (EN)
July 8, 2013

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა შედგება 2013 წლის 15 ივლისს, 12:00 საათზე.