18 თებერვალს 15:00 საათზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა გაიმართება (EN)
February 15, 2019

14 თებერვალს 13:00 საათზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა გაიმართება.

იხ. დღის წესრიგი.