სიახლეები
გრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება! ივნისი 25, 2016
27 ივნისს გაგრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება. 
კანდიდატებს უფლება აქვთ გაეცნონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მათ შესახებ არსებულ ინფორმაციას. 

24 ივნისს გაგრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება! ივნისი 22, 2016
24 ივნისს გაგრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება. 
კანდიდატებს უფლება აქვთ გაეცნონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მათ შესახებ არსებულ ინფორმაციას. 

გრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება! ივნისი 21, 2016
გრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება. 
კანდიდატებს უფლება აქვთ გაეცნონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მათ შესახებ არსებულ ინფორმაციას. 

გრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება! ივნისი 20, 2016
გრძელდება მოსამართლეობის შესარჩევ კონკურსში მონაწილე კანდიდატებთან გასაუბრება. 
კანდიდატებს უფლება აქვთ გაეცნონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მათ შესახებ არსებულ ინფორმაციას. 

სასამართლო მედიაციის საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა ივნისი 18, 2016

2016 წლის 18 ივნისს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორგანიზებით და UNDP-ის მხარდაჭერით ,,შატო მუხრანში“  გაიმართა სამუშაო შეხვედრა სასამართლო მედიაციასთან დაკავშირებით.

შეხვედრაზე განიხილეს სასამართლო მედიაციის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხები.  მათ შორის, განხორციელდა პროექტის განვითარებისათვის აუცილებელ საჭიროებათა ანალიზი და დაიგეგმა ერთობლივად განსახორციელებელი სამომავლო აქტივობები.

სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდნენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის წარმომადგენლები, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეები, სასამართლო მედიაციის ასოციაციის წევრები, მედიატორთა ასოციაციის წევრები და სხვა დაინტერესებული პირები.

ჩატარდება ტრენინგი მართლმსაჯულების საკითხებზე ივნისი 17, 2016

2016 წლის 18-19 ივნისს ,,რუმს ჰოტელ თბილისში“ მოსამართლეებისათვის, პროკურორებისათვის და ადვოკატებისათვის ჩატარდება ტრენინგი  მართლმსაჯულების საკითხებზე, კერძოდ: ევროკონვენციის მე-6 მუხლის მოკლე მიმოხილვა;  ზოგადი მიდგომა მტკიცებულებების თაობაზე, მათ შორის მტკიცების სტანდარტი;   ჯვარედინი დაკითხვის უფლება;    მტკიცებულებების წარდგენა და სხვა.

ტრენინგში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე - ნინო გვენეტაძე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი - ლევან მურუსიძე,  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები, მოსამართლეები და  საერთაშორისო ექსპერტები.

პროექტი ევროპის საბჭოს ფარგლებში ხორციელდება და ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება.