სიახლეები
ინფორმაცია! სექტემბერი 22, 2016

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა გადაიდო და 2016 წლის 23 სექტემბრის ნაცვლად ჩატარდება 26 სექტემბერს 10:30 საათზე.

2016 წლის 23 სექტემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა სექტემბერი 21, 2016

2016 წლის 23 სექტემბერს, 10:30 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგი იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.

2016 წლის 19 სექტემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა. სექტემბერი 16, 2016

2016 წლის 19 სექტემბერს 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვის შემდეგ სხდომა დაიხურება, რადგან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განხილულ იქნება საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ არსებული დისციპლინური საქმეები.

ინფორმაცია იუსტიციის სკოლის მსმენელთა შესარჩევი კონკურსის თაობაზე სექტემბერი 12, 2016

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამოაცხადა დამატებითი რეგისტრაცია იუსტიციის სკოლის მსმენელთა შესარჩევ კონკურსზე. მსმენელთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ ქმედუნარიან, ნასამართლობის არმქონე საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ჩაბარებული აქვს მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა და მისი ჩაბარებიდან არაა გასული 7 წელი.

2016 წლის 12 სექტემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა სექტემბერი 8, 2016

2016 წლის 12 სექტემბერს 10:30 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგი  იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.

2016 წლის 5 სექტემბერს გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა სექტემბერი 1, 2016

2016 წლის 5 სექტემბერს 10:00 საათზე გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა.

დღის წესრიგი იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.