სიახლეები
29 ოქტომბერს, დღის 12:00 საათზე, გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ოქტომბერი 23, 2014

29 ოქტომბერს, დღის 12:00 საათზე, გაიმართება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

გამოცხადდა მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსი ოქტომბერი 15, 2014

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აცხადებს მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევ კონკურსს.

მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ პირებს, რომლებიც გათავისუფლებულნი არიან იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისგან. 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის კრიტერიუმები დაამტკიცა ოქტომბერი 7, 2014

საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით საქართველომ აიღო ვალდებულება ეტაპობრივად დანერგოს ევროპული პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი სტანდარტები. საქართველომ და ევროკავშირმა მიიღეს „ასოცირების დღის წესრიგი“, რომელიც ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების პრიორიტეტული საკითხების სამწლიან (2014-2016) გეგმას წარმოადგენს. ასოცირების დღის წესრიგის  ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს მართლმსაჯულება წარმოადგენს.

2014 წლის 8 ოქტომბერს, 11:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ოქტომბერი 3, 2014

2014 წლის 8 ოქტომბერს, 11:00 საათზე გაიმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მორიგი სხდომა.

იხილეთ დღის წესრიგი თანდართული ფაილის სახით.

წერითი გამოცდის საპრეტენზიო განცხადებების განხილვის შედეგი ოქტომბერი 1, 2014

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის შეფასებაზე მიღებულ იქნა 28 საპრეტენზიო განაცხადი.

საერთო სპეციალიზაციით წარდგენილი ერთი განაცხადის ავტორმა დააგროვა გამსვლელი 15 ქულა.  სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის 14 საპრეტენზიო განაცხადიდან გამსვლელი ქულა დააგროვა 6-მა, ხოლო სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციის 13 განაცხადიდან - სამმა გამოსაცდელმა (იხ. სია). 

ინფორმაცია წერითი გამოცდის საპრეტენზიო განაცხადების მიღების თაობაზე! სექტემბერი 29, 2014

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო წერითი გამოცდის საპრეტენზიო განაცხადების მიღება იწარმოებს 2014 წლის 29 სექტემბერს 16:00 საათიდან 18:30 საათამდე, 30 სექტემბერს 10:00 საათიდან 18:30 საათამდე და 1 ოქტომბერს 15:00 საათიდან 18:00 საათამდე.