სიახლეები
ინფორმაცია ტესტური გამოცდის შესახებ ნოემბერი 25, 2015

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტური ეტაპი წარმატებით გადალახა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით - 18-მა გამოსაცდელმა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით - 13-მა გამოსაცდელმა, ხოლო საერთო სპეციალიზაციით ერთმა გამოსაცდელმა -

 

დაინიშნა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა ნოემბერი 20, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 19 ოქტომბრის 1/168 გადაწყვეტილების თანახმად მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის პირველი ეტაპი (ტესტური გამოცდა) ჩატარდება 2015 წლის 21 ნოემბერს, გამოცდის - მეორე ეტაპი (წერითი გამოცდა) 2015 წლის 28 ნოემბერს.

გამოცდა ჩატარდება ელექტრონულად, საერთო და სპეციალიზაციის მიხედვით. მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დაშვების მიზნით რეგისტრაცია 154-მა კანდიდატმა გაიარა.

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩატარდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში. მისამართი: კოსტავას გამზ. 68.

ცნობილია დაწინაურებულ მოსამართლეთა ვინაობა ნოემბერი 18, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 16 ნოემბრის სხდომაზე ფარული კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 37-ე მუხლის საფუძველზე დანიშნულ მოსამართლეთა ვინაობა.

ინფორმაცია მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დარეგისტრირებული პირებისათვის!!! ნოემბერი 18, 2015

დღეს 11:30 სთ-დან 17:00 სთ-მდე გაითიშება აპლიკანტის პორტალი, მოსამზადებელი სამუშაოების გამო.

გამოსაცდელებს, რომლებიც არ არიან ჩაწერილები კონკრეტულ გამოცდაზე, ჩაწერის საშუალება ექნებათ პორტალის გააქტიურების შემდეგ 19 ნოემბრის ჩათვლით (24 საათიან რეჟიმში).

დაიწყო რეგისტრაცია სკოლის მსმენელთა შესარჩევ კონკურსზე!!! ნოემბერი 16, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აცხადებს იუსტიციის სკოლის მსმენელთა შესარჩევ კონკურსს.

მსმენელთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ ქმედუნარიან, ნასამართლობის არმქონე 

სამძიმარი! ნოემბერი 16, 2015

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მწუხარებას გამოთქვამს საფრანგეთის  დედაქალაქ პარიზში მომხდარი შემზარავი ტერაქტის გამო და სამძიმარს უცხადებს საფრანგეთის ხელისუფლებას და ფრანგ ხალხს.