სიახლეები
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება ივლისი 12, 2019

ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომი გახდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 137 კანდიდატის განცხადება და თანდართული დოკუმენტი, გარდა ჯანმრთელობის ცნობის.

II სამუშაო ჯგუფის ღია შეხვედრა ივლისი 11, 2019

უცხოელმა ექსპერტება სასამართლოების საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სტანდარტის პროექტის პრეზენტაცია გამართეს, გაიმართა დისკუსია და მიმოიხილეს საერთაშორისო პრაქტიკა. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მოძიების პროცესი დასრულდა ივლისი 10, 2019

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის შესაბამისად მოძიებული ინფორმაცია იუსტიციის უმაღლეს  საბჭოს წევრებს შესასწავლად გადაეცათ. 

მოსმენის თარიღი ივლისი 9, 2019

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენის თარიღი დანიშნა.